Naturbruksprogrammet

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare och rektor på Naturbruksprogrammet, Djur.

Frågor om programmet?

Inga frågor är dumma frågor! Välkommen att fråga: 

Jennifer Wall
Rektor Barn- och Fritidsprogrammet, Naturbruksprogrammet 
Mobil: 070-205 58 19
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se

Katarina Linglander               
Specialpedagog    
E-post: katarina.linglander@educ.goteborg.se                                                                  
Mobil: 0728 - 56 77 23

Maria Gerum 
Skolsköterska, Barn och fritid och Naturbruk
Telefon: 031-36 70 338
Mobil: 0767-64 21 74 
E-post: maria.gerum@educ.goteborg.se

Elisabeth Johansson Karlsson
Kurator, Barn- och fritid, Naturbruk
Telefon: 031-3670336
Mobil: 0702-29 76 66
E-post: elisabeth.j.karlsson@educ.goteborg.se

Lotta Johansson
Djurinstruktör, APL-samordnare
Mobil 070-692 50 60
E-post: lotta.johansson@educ.goteborg.se

Sofia Alfredsson (Tjänstledig) 
Djurvård, häst
Mobil: 070-257 34 26
E-post: sofia.alfredsson@educ.goteborg.se

Åsa Almgren
Hundkunskap, SBK-lärare (Svenska Brukshundsklubben)
mobil 070-244 77 92
E-post: asa.almgren@educ.goteborg.se

Anna Jönsson-Ling
Naturbruk, entreprenörskap, häst
Mobil: 070 392 07 01
E-post: anna.jonsson@educ.goteborg.se

Lotta Nilsson
förstelärare, djursjukvård, APL-samordnare
mobil 070-254 88 12
E-post: charlotte.nilsson@educ.goteborg.se

Annika Eklund
Förstelärare, biologi, naturkunskap
mobil: 076-141 16 17
E-post: annika.eklund@educ.goteborg.se  

Anne-Li Johansson
Förstelärare, svenska, svenska som andraspråk, engelska
Mobil: 076-103 70 48
E-post: anne-li.lohansson@educ.goteborg.se

Stefan Falkenland
svenska
Mobil: 070-276 89 15
E-post: stefan.falkenland@educ.goteborg.se

Mia Skogström
Yrkesintroduktion, naturbrukslärare
Mobil: 072-198 19 66
E-post: mia.skogstrom@educ.goteborg.se

Susanne Simonsson
Svenska,engelska yrkesintroduktion
E-post: susanne.simonsson@educ.goteborg.se