Nuvarande upplägg med delvis distansundervisning fortsätter till och med 18 april

Publicerad 26 mars 2021

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021 kommer inte att förlängas.

- Skolan är avgörande för elevernas framtid. Vårterminen är snart inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat. Därför är det rimligt att regionala och lokala förutsättningar i än högre utsträckning avgör om fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas framöver, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Närundervisning kommer även fortsatt att kunna kombineras med fjärr- eller distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Det kommer också att vara möjligt att utfärda regionala rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget.

Vi följer VGR smittskydds rekommendationer som gäller fram till 18 april innebärande minst 20% närundervisning per elev och max en tredjedel av eleverna på plats samtidigt. I skrivande stund vet vi inte om det kommer nya regionala rekommendationer efter den 18 april. Vår inriktning ska vara att öka närundervisningen så mycket som de lokala förutsättningarna medger, med andra ord så kommer rektorer och utbildningschefer framåt behöva bedöma i vilken grad man kan återgå till närundervisning.

Detta gäller för elever på Burgårdens gymnasium
Vi fortsätter att ha samma upplägg med delvis distans/delvis undervisning på plats i skolan. Var uppmärksam på information från din mentor och i ditt schema så att du vet när du ska ha närundervisning i skolan. Tänk på att det fortfarande är viktigt att du är symptomfri när du går till skolan.

Elever som går ett introduktionsprogram ska fortsätta ha sin undervisning på plats i skolan.

Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever