Foto: Lo Birgersson Bildtext: En elev som sitter framför sin dator vid ett skrivbord. Eleven sträcker på sina armar ovanför huvudet.

Beslut om fortsatt undervisning på distans till och med 28 februari

Publicerad 5 februari 2021

Utbildningsnämndens ordförande fattade igår den 4 februari beslut om att förlänga perioden för undervisning på distans för de elever som läser ett nationellt program på gymnasieskolan.

Utbildningsnämndens ordförande fattade beslutet efter att ha pratat med Västra Götalandsregionens smittskydd. Beslutet om att elever som läser ett nationellt program på gymnasiet ska fortsätta ha sin undervisning på distans gäller till och med 28 februari. Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever.

Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller inför 1 mars. Vi hoppas kunna ha mer undervisning på plats i skolan från och med 1 mars. Utbildningsnämnden kan ändra detta beslut om smittläget förändras.

Detta gäller för elever på Burgårdens gymnasium
Elever som går ett introduktionsprogram ska fortsätta ha sin undervisning på plats i skolan. Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever.