Gradvis ökad närundervisning på plats i skolan

Publicerad 4 mars 2021

Idag torsdag den 4 mars fattade Utbildningsnämnden beslut om om att gradvis öka närundervisningen på plats i gymnasieskolan från den 15 mars.

Beslutet innebär en återgång till delvis närundervisning i intervallet 20-50 procent från 15 mars till 1 april. Utbildningsnämnden kan komma att ompröva detta beslut om myndigheternas rekommendationer och smittläget förändras. Det är rektor, i samråd med utbildningschef, som utifrån lokala förutsättningar beslutar om graden av när- och distansundervisning för respektive skola.

Detta gäller för elever på Burgårdens gymnasium

Vi har redan en del närundervisning på plats i skolan för vissa moment och elever. Från och med 15 mars kommer vi fortsätta att gradvis öka närundervisningen på plats i skolan. Var uppmärksam på mer information från din mentor och i ditt schema så att du vet när du ska ha närundervisning i skolan.

Tänk på att det fortfarande är viktigt att du är symptomfri när du går till skolan. Det är också viktigt att du bara är i skolan för att delta i undervisning. När sista lektionen är slut ska du lämna skolan. Respektera att vi alla har ansvar för att inte sprida smitta.

Elever som går ett introduktionsprogram ska fortsätta ha sin undervisning på plats i skolan.

Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever.

Vad händer efter 2 april?

Utbildningsnämnden följer myndigheternas rekommendationer utifrån smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller inför 2 april.