Yrkesprogram ger grundläggande högskolebehörighet!

Publicerad 17 november 2022

Det betyder att de kurser som krävs för grundläggande behörighet kommer att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.

De yrkesförberedande kurserna kommer inte minskas. Istället kommer yrkesprogrammen ge fler gymnasiepoäng än vad de gör idag.

Det kommer fortfarande finnas en möjlighet att välja bort de högskoleförberedande kurserna om du vill.

Våra poängplaner kommer därför att kompletteras. Håll koll på de senaste på programmens sidor här på vår webbsida.
Klicka på den här länken för att komma till all programmens sidor.