Irfet arbetar för att alla elever ska känner sig trygga och trivas

Publicerad 6 april 2021

— Min viktigaste uppgift är att skapa bra relationer med våra elever och lyssna på dem. Jag tillsammans med mina tre kollegor arbetar för att förebygga mobbning, trakasserier och diskriminering så att eleverna känner sig trygga på skolan. Säger Irfet Durdevic, skolvärd på Burgården.

Irfet tillsammans med skolvärdarna, Therese, Jorge och Cristian arbetar för att förebygga mobbning, trakasserier och diskriminering så att eleverna känner sig trygga på skolan.

Vad tycker du är det bästa med att vara skolvärd Irfet?

— Det bästa är att få arbeta för att alla elever ska känna sig trygga, må bra, utvecklas som människor och få vara sig själva. 

Vad gör en skolvärd? 

— Vi skolvärdar arbetar varje dag med den miljön, det klimat och det bemötande vi vill ha på Burgården. Du som elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas! 

I mitt jobb händer det nya saker varje dag. Vi skolvärdar planerar till exempel olika aktiviteter för eleverna under rasterna, det kan vara fotboll- och pingisturnering och olika quiz.  Säger Irfet.

Burgårdens trygghetsråd

—  Vi skolvärdar är också med i Burgårdens trygghetsråd. I trygghetsrådet arbetar vi tillsammans med rektorer, medarbetare i elevhälsan för att tillsammans skapa trygghet.