Beslut om fortsatt undervisning på distans till och med 14 mars

Publicerad 24 februari 2021

Utbildningsnämndens ordförande fattade den 19 februari beslut om att förlänga perioden för undervisning på distans för de elever som läser ett nationellt program på gymnasieskolan till 14 mars.

Utbildningsnämndens ordförande fattade beslutet efter att ha pratat med Västra Götalandsregionens smittskydd. Beslutet om att elever som läser ett nationellt program på gymnasiet ska fortsätta ha sin undervisning på distans gäller till och med 14 mars. Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever.

Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller inför 15 mars. Vi hoppas kunna ha mer undervisning på plats i skolan från och med 15 mars. Utbildningsnämnden kan ändra detta beslut om smittläget förändras.

Detta gäller för elever på Burgårdens gymnasium
Elever som går ett introduktionsprogram ska fortsätta ha sin undervisning på plats i skolan. Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever.