Foto: Marie Ullnert Bildtext: Elever sitter vid ett skrivbord med datorer framför sig, lärare står bakom,

Elevassistenten Kåre har hjälpt elever att läsa ikapp ämnen under sportlovet

Publicerad 19 februari 2021

— Eleverna som kommer hit och ger det ett försök brukar känna sig väldigt nöjda när veckan är slut. Både med sig själva och som en blivande yrkesmänniska. Säger Kåre Ander, Elevassistent på Barn- och fritidsprogrammet.

Skola på lovet är till för de elever som av någon anledning ligger efter i ett eller flera ämnen. Syftet är att eleverna i lugn och ro ska få den hjälp de behöver för att nå kunskapskraven eller höjs sina betyg

— Jag har tyckt väldigt mycket om att ha skola på lovet. Det finns tid till att gå in i elevernas studier på ett djupare plan, men också prata om livet, kamraterna, studierna och annat som är viktigt för dem. Säger Kåre. 

Kåre är framför allt ett stöd för de elever som har ett åtgärdsprogram och som behöva särskilt stöd för att nå kunskapskraven. Ett åtgärdsprogram är ett dokument där skolan skriver ner vilka behov eleven har och hur skolan ska se till att tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet beskriva det särskilda stöd som en elev ska få, skolans insatser och undervisningen.

— De eleverna som kommer till skolan på lovet för att dem vill höja sina betyg, uppskattar den extra tid och engagemang vi kan ge dem. Andra elever ser det som en möjlighet att läsa ikapp ämnen de av någon anledning inte hunnit med eller inte kunnat göra klart under den vanliga tiden för undervisning. Säger Kåre.