Delvis distansundervisning fortsätter till och med 10 juni

Publicerad 14 april 2021

Vi följer Västra Götalandsregionen och smittskydds rekommendationer och kommer att ha delvis distans och delvis undervisning på plats i skolan.

Detta gäller för elever på Burgårdens gymnasium
Vi fortsätter att ha delvis distans och delvis undervisning på plats i skolan. Var uppmärksam på information från din mentor och i ditt schema så att du vet när du ska ha närundervisning i skolan. Tänk på att det fortfarande är viktigt att du är symptomfri när du går till skolan.

Elever som går ett introduktionsprogram ska fortsätta ha sin undervisning på plats i skolan.

För nationella program gäller att varje elev ska ha minst 20 procent undervisning på plats i skolan. Högst hälften av skolans elever på nationella program kan vara på plats samtidigt.

Rektor kan fatta beslut om undantag av undervisning på distans för enskilda elever och hela grupper med elever.