Räddningsmedicin - ny kurs till hösten!


Publicerad 19 december 2023

Från hösten 2024 kan du på Vård- och omsorgsprogrammet välja kursen Räddningsmedicin som fördjupningskurs.

Från och med höstterminen 2024 kommer Vård- och omsorgsprogrammet på Burgårdens gymnasium att erbjuda kursen Räddningsmedicin som valbar fördjupningskurs i ämnet Hälso- och sjukvård.

Hallå, Stefan Caplan förstelärare på Vård- och omsorgsprogrammet, vad är räddningsmedicin?

Räddningsmedicin handlar om hur man ger vård och medicinska insatser utanför en vårdinrättning, tex vid en olycka.  

Vad lär man sig i den kursen?

Man lär sig om akut omhändertagande, om katastrofsjukvård, om prioritering vid ambulanstransporter och sådant.  Men också om ambulanssjukvårdens organisation samt hur man hanterar kommunikation, dokumentation och rapportering.

Får man göra någon praktik?

Ja, eleverna på den här kursen kommer att få fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett sjukhus.

Varför ska man välja den här kursen?

Räddningsmedicin är intressant, spännande och roligt med högt tempo och mycket action.