Sjukanmälan

Publicerad 26 augusti 2020

Sjukanmälan gör vårdnadshavaren eller myndig elev digitalt på Hjärntorget (hjarntorget.goteborg.se).

Vårdnadshavare loggar in med sin e-legitimation. Du gör sjukanmälan varje dag om du är sjuk flera dagar.
Sjukfrånvaron registreras direkt i ett frånvaroprogram och kan genast ses av lärare och mentor.

Vårdnadshavare eller myndig elev ska kontakta elevhälsovården om eleven har varit sjuk mer än en vecka.