Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På förskolan Brunstorpsvägen 41, finns fyra avdelningar, vars namn är inspirerade av de fyra elementen, Eld, Vind, Sol och Vatten. Avdelningarna är indelade efter ålder.

Innemiljön

Våra miljöer är föränderliga utifrån barnens intressen och de projekt vi arbetar med, där finns möjlighet till möten och möjlighet att skapa miljöer för nyfikenhet och utforskande. Varje avdelning har även tillgång till en ateljé för skapande verksamhet.

På förskolan finns ett tillagningskök där en kock lagar vår goda mat, med inriktning på ekologiskt, säsongsbetonat och närproducerat. Alla barn utom de yngsta äter tillsammans med pedagogerna i förskolans gemensamma matsal, Restaurang Blomman.

Utemiljön

Förskolegården är stor med gott om möjligheter, både i små och större grupper. Där möts barnen i alla åldrar i lek och lärande. Vi använder även närmiljön och naturen som vår lärmiljö.

De pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, t.ex. bygglek och möjlighet till skapande. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus. Vår närhet till naturen är en tillgång och vi besöker den ofta för att berika barnens lek och lärande.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Vi har pedagogista som handleder i det pedagogiska arbetet, administratör, ekonomibiträde och en kock.

Vi har en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag, för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har regelbundna erfarenhetsutbyten. Läs mer om vår pedagogik/profil.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras ca kl 7:45, lunch mellan 11:00-12:30, beroende på vilken avdelning man går på och mellanmål ca kl.14.00.

Dagens första och sista timma börjar och avslutas gemensamt på en avdelning. 

Vi uppmärksammar olika traditioner kring jul, påsk, midsommar och förskolans dag.

Genom KULF – kultur i förskolan får vi ta del av olika kulturarrangemang t ex teater och dansföreställningar.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har regelbundna erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.