Foto: Hanna Brage

Vår skola

Idag går cirka 700 elever på Brunnsboskolan. Här börjar du som 6-åring och går hela grundskoletiden ut. Elevråd, klassråd, matråd och fritidsråd finns och är aktiva på skolan.

Om skolan

Brunnsboskolan stod färdig 1967, samtidigt som Brunnsbo som bostadsområde växte fram och många barnfamiljer flyttade in. Idag är det många som kommer tillbaka till sin gamla skola som föräldrar till våra elever.

Skolan utvecklas och växer

Förskoleklass och skolår 1-3 finns både i en separat enplansbyggnad med egen skolgård och i de delar av huvudbyggnaden som ligger i anslutning till åk 1-3. I huvudbyggnaden finns skolår 4-9 inrymda och i fristående hus finns lokaler för praktiska och estetiska ämnen, samt idrottshall och skolrestaurang.

Ett omfattande renoveringsarbete genomfördes 2015-2017 för att förbättra eleverna och personalens arbetsmiljö.

Tre stadier

Skolan är indelad in i Förskoleklass till årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 med tre rektorer, en för varje stadie. I de lägre årskurserna Förskoleklass till årskurs 2 har skolan ett samarbete med Kulturskolan och El Sistema. Skolan har också klasser med musikprofil i årskurs 4-9 med elever från hela staden som söker in med särskilda sångprov. Läs mer och gör din ansökan till Brunnsbo musikklasser 2020-2021 här.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.