Foto: Brunnsboskolan

Vår skola

Idag går cirka 700 elever på Brunnsboskolan. Här börjar du som som är sex år i förskoleklass och går här hela tiden tills du går ut nian. Elevråd, klassråd, matråd och fritidsråd är aktiva och har god kontakt med skolledningen. Ett av flera sätt som gör Brunnsboskolan till en skola som sätter eleven i fokus.

Brunnsboskolan utvecklas ständigt

Eleverna är centrum för all verksamhet på skolan. Vi anpassar undervisningen till eleverna, men är samtidigt noga med att så många som möjligt ska uppnå skolans mål

Skolan är indelad in i förskoleklass till årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

I de lägre årskurserna förskoleklass till årskurs 2 har skolan ett samarbete med kulturskolan och El Sistema.

Skolan har också musikklasser för årskurs 4-9 med elever från hela staden som söker in med särskilda sångprov.

 Läs mer och gör din ansökan till Brunnsbo musikklasser 2020-2021 här.

Alla på Brunnsboskolan ska känna sig trygga

I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen finner du på Vklass. 

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan ska skolan hjälpa dig och stoppa kränkningarna.

I planen mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete. Vi beskriver också vilka åtgärder vi gör om någon känner sig kränkt. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Om skolan

Brunnsboskolan stod färdig 1967. Då växte Brunnsbo fram som bostadsområde och många barnfamiljer flyttade in. Idag är det många som kommer tillbaka till sin gamla skola som föräldrar till våra elever.