Foto: Kristina Kjellén

Arbete med måltid och skolrestaurang

Brottkärrsskolan arbetar mycket med frågor om mat, miljö och hälsa. För oss är det viktigt att eleverna känner sig delaktiga i arbetet med den mat som serveras på skolan. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med det.

Brottkärrsskolan förhållningssätt till måltid

Att sitta tillsammans och äta med barnen utan stress är ett sätt att visa respekt för dem som lagat maten. Det lugna tempot och den gemensamma stunden i matsalen ger tillfälle till diskussioner kring det vi äter; tillagningssätt, råvaror, innehåll och nyttigheter med mera. Förutom det arbetar vi aktivt med mat och matfrågor i skolan.

Elevers delaktighet och inflytande:

 • Vi har ett matråd på skolan. Kökschefen träffar elevrepresentanter tre tillfällen per termin. 
 • Vi mäter svinn varje dag och noterar resultatet och diskuterar resultaten på matrådet. 
 • Mat kopplas ihop med skolarbete. I so-ämnet knöts till exempel det tidigare bondgårdsbesöket ihop med smörframställning och brödbak i skolrestaurangen.
 • I slutet av vårterminen planeras en avslutningslunch med år 6 som lämnar skolan. Eleverna får vara med och planera menyn. Klasslärare, elever, rektor och kökets personal äter denna dagen tillsammans.  

Samarbete mellan  kök och skola.

Vi arbetar nära kökspersonalen på skolan, några exempel är:

 • Kökschefen ingår i skolans ledningsgrupp.
 • En representant från köket har stående inbjudan till skolans kategorimöten.
 • Samarbete mellan pedagoger och skolrestaurangen i olika projekt och temaarbeten. 
 • Skolmåltidspersonalen deltar på skolpersonalens avslutningsfester och andra sociala evenemang.
 • Vid skolutflykter eller fritidsutflykter ordnar köket  lunch eller mellanmål då det inte är medhavd matsäck som är planerat.
 • Ett samarbete är etablerat mellan köket och skolans föräldraförening, som ibland behöver låna matsalen vid möten, julfest eller andra planerade aktiviteter. 
 • Mellanmål för fritidshemmet serveras vanligtvis utomhus och där är alla behjälpliga så att ut- och intransport av maten flyter bra.

Vi på Brottkärrsskolan är mycket stolta och glada över vår skolrestaurang och ser fram emot att även i framtiden fortsätta utveckla och hitta på nya utmaningar tillsammans! Det är en positiv och öppen anda som råder och skolrestaurangen känns som en del av vår skola, även om den rent praktiskt ingår i en annan organisation.  

Skolrestaurangen i sociala medier

Skolrestaurangen har en aktiv Facebooksida  där köket delar med sig av gemensamma matupplevelser på skolan.