Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På vår avdelning för barn med tal och-språkstörning har vi hög personaltäthet. Här vi möter vi barnen med uppmuntran och låter orden ta tid. Vi ser leken som grund för lärandet och vi strävar efter att alla barn ska känna tilltro sin egen förmåga.

Avdelningar och personal

Vår förskola har två avdelningar. Findus heter avdelningen för barn med grav tal- och språkstörning och Regnbågen är avdelningen med för barn mellan 1 och 6 år.

All mat vi äter lagas av en kokerska på den närliggande förskolan Bronsåldersgatan 27.

Avdelning Findus

Avdelningen har 8 platser för barn mellan 3 och 6 år med grav tal- och språkstörning. Barnen kommer från hela Göteborg och ibland även från kranskommuner. Barnen som kommer till vår avdelning är utredda på Enheten för Barnlogopedi på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

Hos oss är personaltätheten hög, 3 förskollärare med specialkompetens på heltid och en logoped är knuten till verksamheten. Logopeden deltar i arbetslaget och har ett nära samarbete med förskollärarna.

Kommunikation och språk i fokus

På avdelningen Findus följer vi förskolans läroplan, Lpfö 98/10, men vi fokuserar mer på språklig, social och emotionell utveckling. Pedagogiken och metodiken är anpassad så att kommunikation och språk är i fokus under dagens alla moment. Vi använder oss av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, tecken som stöd, bildstöd, samtalsmatta med mera. Arbetssättet karaktäriseras av tydlig struktur, kontinuitet och uppmuntran. På Findus låter vi orden ta tid.

Avdelning Regnbågen

Här går cirka 24 barn mellan 1 och 6 år och det är både förskollärare och barnskötare i personalen.

Leken som grund för lärandet

På avdelningen Regnbågen delar vi upp oss i mindre grupper under dagen för att kunna tillgodose alla barns behov. De mindre barnen utforskar sin närmiljö och de större barnen ger sig ut på lite längre utflykter. Vi vill att barnen ska bli självständiga och känna tillit till sin egen förmåga. På Regnbågen ser vi leken som en grund för lärandet.

Folder