Fotograf: Marit Lissdaniels

Vår förskola


På vår förskola ser vi alla barn som rika och kompetenta utifrån sina egna förmågor. Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där alla barn och vuxna ska ha möjlighet att vara sitt bästa jag.

Bromeliusgatans förskola ligger centralt i Munkebäck. Förskolan består av sex arbetslag: Skogsgläntan, Månstrimman och Solstrålen, 1-3 år och Virvelvinden, Regndroppen och Stjärnfallet, 3-6 år.

Projektinriktat arbetssätt

På Bromeliusgatans förskola bildar trygghet, utveckling och lärande en helhet med utgångspunkt från förskolans styrdokument. Vi utgår från ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att vi arbetar utforskande tillsammans med barnen. Barnen har ett verkligt inflytande genom att vi utgår från deras fantasi, lek, nyfikenhet, intressen och tankar i vår utbildning och undervisning. Barnen är på så vis aktiva och delaktiga i lärprocesserna.

Under en del av dagen delas barnen in i mindre projektgrupper. I dem möter barnen ansvarspedagoger som följer, dokumenterar och undervisar utifrån barnens intressen, behov och utveckling.

Våra lärmiljöer

Våra lärmiljöer, både inomhus och utomhus, är föränderliga och varierande. Vi anpassar miljöerna utifrån barnens intressen. Vi erbjuder material och miljöer som är estetiska, digitala, sinnliga, magiska, utforskande och experimenterande och som stimulerar barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Vårdnadshavarens delaktighet

Som vårdnadshavare är du delaktig i ditt barns vardag på förskolan. Du är delaktig i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, genom informationstavlan i tamburen eller genom att få ögonblicksbilder på ditt barn via sms eller digital dokumentation via Hjärntorget.

Tillagningskök

Maten som serveras kommer från vårt eget tillagningskök.