Foto: Annika Jansson

Vår förskola


På Bredfjällsgatan 72 arbetar vi tillsammans med att miljön på förskolan och avdelningarna ska vara inspirerande, lärorik och lustfylld. Välkommen till vår förskola!

Avdelningar och personal

Här arbetar förskollärare och barnskötare på sex avdelningar med 15-22 barn i varje grupp. Förskolan har två avdelningar för de yngsta barnen, en för de äldre barnen, två åldersblandade avdelningar och en resursförstärkt avdelning. Personalen får regelbunden handledning av specialpedagog och har reflektionstid en gång i veckan.

Förskolan har rymliga lokaler med stora rum och öppna planlösningar. Varje avdelning har ateljé, byggrum och ett inspirationsrum för samlingar och musikstunder.

Utomhusmiljö

Vår förskola ligger med närhet till naturen och har en stor, äventyrlig och härlig gård med många utmaningar för barns lek och fantasi där spännande möten mellan både barn och vuxna uppstår. Vi är ute varje dag och vi har olika stationer som utgår från barnens intressen och de teman som de arbetar med för tillfället.

Pedagogisk profil

Förskolan Bredfjällsgatan 72 är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som värdesätter ett positivt och samarbetsinriktat förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor. Vårt pedagogiska arbetssätt är förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Förskolans pedagoger vet att barn kan och arbetar med att möjliggöra ett utforskande för barnen, där de tillåts vara nyfikna på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och med dem som en viktig medupptäckare. Vi menar att alla barn och vuxna är viktiga utifrån den de är, oavsett behov och kompetenser.

Vi har kulturprofil med El Sistema, så här är det mycket sång och musik.

En dag på förskolan

De första barnen börjar komma till förskolan vid halv sju och klockan 8 äter vi gemensam frukost på torget som är vår öppning- och stängningsavdelning.

Klockan nio börjar samling/morgonmöte där vi samtalar och ger varje barn möjlighet att bli sedda och komma till tals. Här får barnen berätta, fråga och sjunga tillsammans.

Vid 10 brukar vi gå ut med alla barnen.

Efter uteleken går vi till våra avdelningar och äter lunch.

För de yngre barnen är det vila och de äldre arbetar med sina projekt, målar, bygger eller läser tillsammans med en pedagog.

Efter mellanmålet vid halv tre möts de yngre avdelningarna på torget och avslutar dagen tillsammans, de äldre barnen kommer dit vid 16.30.

Bra att veta

Språkutveckling, delaktighet och estetiska läroprocesser är förskolans bärande idéer. Vi har fyra utvecklingsgrupper som träffas var fjärde vecka, språkutvecklingsgrupp, ute- och innemiljö, IT-grupp, och en likabehandlingsgrupp.

Förskolan har en egen kock och all vår mat lagas i förskolans kök och är till stor del ekologisk.