Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här vill vi skapa goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling i miljöer som stimulerar alla deras sinnen. Förskolan ligger naturskönt på Styrsö i Göteborgs södra skärgård, med både hav och skog utanför dörren.

Avdelningar och personal

Vår förskola har två avdelningar med totalt cirka 34 barn i åldrarna 1 till 5 år. Maten vi äter lagas i storköket på Styrsö Skäret.

Pedagogik som stimulerar alla sinnen

På vår förskola tillvaratar vi barnens egna initiativ, idéer och åsikter. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling i en miljö som stimulerar alla deras sinnen. Hos oss kan alla känna sig hemma och vi lägger stor vikt vid att alla ska känna trygghet, glädje och gemenskap.

Skapande verksamhet ingår som en naturlig del i vardagen. Vi arbetar tematiskt och även med tvärgrupper över avdelningarna, då vi till exempel har rytmik eller skogsutflykt. Vi utforskar, upptäcker och lär tillsammans.

Runtomkring oss har vi fina omgivningar, vilket ger barnen rika möjligheter att både lära och leka i naturen. Vi vistas ute så ofta vi kan och lär oss om skärgårdens liv, kultur och natur.