Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Här strävar vi efter att både barn och vuxna ska känna sig välkomna, vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Det är viktigt att barnen känner glädje och trygghet på förskolan. Vi vill ge dem möjligheter att lära och utvecklas utifrån läroplanens mål och intentioner.

Förskolan byggdes 2003 och det är nu många barn som har haft Brännekulla förskola som sin första skola. Många vårdnadshavare har svarat i brukarenkäter att de är väldigt nöjda med verksamheten.

Förskolan har väl anpassade lokaler med gott om utrymme för lek och lärande, både inomhus och utomhus. Barnen får dagligen möjlighet att växla mellan olika aktiviteter och kan använda sin kreativitet i både lek och lärande. Verksamheten på avdelningen styrs av den åldersgrupp som finns där. Den fysiska miljön och den pedagogiska verksamheten är anpassad efter barnen och det finns utmanande och stimulerande material för varje ålder. Våra ledord är en förskola som ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barnen.

Våra avdelningar och vår personal

Barn i åldern 1-5 år är välkomna till oss. Förskolan består av fem avdelningar. Alla avdelningar har namn efter djur som lever i havet:

  • Sjöstjärnan: 1-2 år
  • Snäckan: 1-2 år
  • Hajen: 3-5 år
  • Delfinen: 3-5 år
  • Sjöhästarna: 3-5 år

Barnen som går på förskolan är åldersblandade och material och miljöer är anpassat efter barnens ålder. På förskolan arbetar legitimerade förskollärare tillsammans med barnskötare och förskoleassistenter i de olika arbetslagen.

Förskolan har ett eget kök där vår kock lagar all mat från grunden och dessutom bakar vårt eget bröd. Köket lagar god och hälsosam mat som barnen tycker om. Råvarorna är i stor utsträckning ekologiska.

Våra lokaler och vår utegård

Brännekulla byggdes och öppnade 2003. Verksamheten på de olika avdelningarna styrs av den åldersgrupp som finns där. Den fysiska miljön och den pedagogiska verksamheten är anpassad efter barnen. Här finns det utmanande och stimulerande material för varje ålder.

Vi har en utegård som sträcker sig runt hela förskolan, den största delen av gården är placerad i söderläge och erbjuder en varierad utemiljö. Här finns sandlådor, fotbollsplan, gungor, gräs, buskar, träd och asfaltsytor med möjlighet för cykling och olika bollekar. Vi har även byggt en parkour-bana på baksidan av gården som inbjuder till fysisk aktivitet och lek.

Avdelningarna arbetar med olika tema och en gemensam nämnare är daglig fysisk aktivitet. I förskolans nya läroplan beskrivs att fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil ska vara en naturlig del av barnens dag på förskolan, samt att barnen ska få en förståelse för hur det kan påverka hälsan och hur vi mår.

Hälsosamma vanor formas tidigt. Barn som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar för att lyckas. Vi planerar för mycket rörelseglädje och tillsammans leker vi många lekar med fysisk aktivitet. Glädjen över att utifrån sin förmåga utmana sin kropp i rörelse, balans och fart är stor. Vi är medlemmar i Generation pep och får därigenom ökad kunskap och inspiration till nya roliga aktiviteter tillsammans med barnen.

Vår förskola ligger i ett naturskönt område i Södra Torslanda, med närhet till både skog och hav vilket ger oss härliga möjligheter till promenader och upptäcktsfärder i närområdet.

Vår pedagogik

Vår pedagogiska grundtanke är hämtad från den utvecklingspedagogiska teorin där vi skapar och fångar situationer där barnen får tänka, samtala och reflektera. I en utvecklingspedagogisk förskola är den vuxna aktiv deltagare i barnens lek och utmanar barnen i riktning mot målen i förskolans läroplan.

För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten bedriver vi löpande ett systematiskt kvalitetsarbete där vi planerar, följer upp och utvecklar utbildningen i förhållande till de nationella målen i förskolans läroplan.

Alla avdelningar arbetar utifrån sin barngrupps intressen och behov. I början av höstterminen läggs en plan där undervisning och utbildning planeras utifrån barnens intresse, behov och erfarenheter.

Förskolan är en plats där barn ges möjlighet till socialt och emotionellt lärande genom samspel med andra barn. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Detta är vad läroplanen för förskolan uttrycker och det är grunden i vår verksamhet.