Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Förskolan Brämaregatan 2D ligger centralt vid Kvilletorget i Brämaregården med närhet till bibliotek, Ramberget och olika lekplatser. Vi har cirka 72 barn på våra fem avdelningar.

Avdelningar och personal

Vi har fem åldershomogena barngrupper. För 1-2-åringar har vi delat upp oss i två grupper, Livbojen och Ankaret, för att hålla antalet barn per grupp lägre.

Bryggan är en avdelning för barn i åldrarna 3-4 år.
Fyren är en avdelning för barn i åldrarna 4-5 år.
Utkiken är en avdelning för barn i åldrarna 5-6 år.

Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans på varje avdelning. Det finns en förskollärare på varje avdelning. Vi är en så kallad övningsförskola, vilket innebär att vi tar emot förskollärarstudenter.

Lokaler och gård

Vår förskola ligger på bottenvåningen i ett flerfamiljshus. Vi har en mysig innergård som ligger skyddad från trafik och stadens buller.

Pedagogik

Vår vision är att förskolan Brämaregatan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi utgår från det kompetenta barnet och arbetar för att ge barnen förutsättningar att utvecklas som individer i sin egen takt. Vi lägger stor vikt vid att stärka deras självkänsla, identitet och sociala kompetens. Hos oss arbetar vi temaorienterat. Just nu har vi tema “Min plats” där varje avdelning har utgått från barnens intressen och behov genom att utforma egna projekt inom temat. Vi anser att grunden för lärande och utveckling är trygghet. Därför har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna. På så sätt får vi en känsla av samhörighet och tillit till alla på förskolan. Vi arbetar utifrån (Skollagen 2010:800) och Läroplan för förskolan (SKOLFS 2018:50). Det säkerställer att vi ger barnen möjlighet att utveckla samspel och samarbete, miljö och natur, teknik och matematik, skrift och språkutveckling och motorik, för att bara ta några exempel.

En dag på förskolan

Under en dag på förskolan erbjuder vi barnen varierande aktiviteter, både utomhus och inomhus. Vi arbetar med skapande aktiviteter, experiment och lärande genom lek. Vi gör utflykter i närmiljön som till lekplatser och Kvillebäcken.

Välkommen på besök

Du är alltid välkommen att besöka oss sista fredagen i varje månad. Innan besöket vill vi att du ringer till förskolan, till någon av avdelningarna Fyren eller Utkiken, och bokar tid. Telefonnummer till avdelningarna hittar du under fliken "kontaktuppgifter" högre upp på denna sida.