Om Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Hjärntorget på Bräckeskolan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Bräckeskolan använder vi Hjärntorget när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Självklart kan du kontakta oss på skolan på det sätt som passar dig bäst. Nedan kan du läsa mer Hjärntorget.

Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. Varje skola väljer själva vilka funktioner och på vilket sätt de vill använda funktionerna i Hjärntorget.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med eleven genom hela skolgången.

Inloggning till Hjärntorget

Ett konto och inloggning i Hjärntorget får du från förskolan, skolan eller gymnasiet. Du kan ansöka om konto via Hjärntorgets inloggningssida där du också loggar in på ditt konto.

På hjärntorgets egen informationssida om hjärntorget kan du bland annat lämna synpunkter och förslag.