Foto: Marie Ullnert

Betongarbetare

Som betongarbetare är det du som bygger grunden och stommen av betong på bland annat hus och broar.

Utbildningen lär dig gjuta betong till golv, tak och väggar, montera och foga samman färdiggjutna betongelement, lägga betonggolv och hur du armerar och arbetar med armerad betong. Vill du utveckla dig inom yrket kan du specialisera dig inom armeringskonstruktion.

Med tillval som Mur- och putsverk, Hållbart samhällsbyggande och Husarkitektur kan du spetsa dina yrkeskunskaper redan under gymnasietiden.

På alla våra yrkesprogram har du möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Du läser mer under Vägen till högskolan.

Andra utbildningar inom bygg & anläggning