Foto: Marie Ullnert

Anläggare/maskinförare

Anläggare och maskinförare är utbildningen för dig som gillar att skapa utomhusmiljöer som parker, gräsmattor, gator, vägar, broar, flygplatser och hamnar.

Du jobbar med allt ifrån vägarbeten, asfaltering, planteringar och stensättning till montering av räcken, skyltar och vägmarkeringar. Delar av arbetet utförs med hjälp av tyngre maskiner som schaktare och grävmaskiner, samt specialutrustning som laserinstrument för mätning.

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att jobba som Anläggare och maskinförare med möjlighet till flera tillval på området för att spetsa dina yrkeskunskaper.

Vi bygger yrkesstolthet.

På alla våra yrkesprogram har du möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Du läser mer under Vägen till högskolan.

Andra utbildningar inom bygg & anläggning