Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet är till för dig som ännu inte blivit behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Studierna anpassas så att de passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program eller en annan utbildning, eller förberedd för att gå ut i arbetslivet. På Bräckegymnasiet har vi fyra olika introduktionsprogram.