Foto: Peter Malmstedt

Skola Praktik Arbete

Skola-Praktik-Arbete riktar sig till dig som är i behov av omfattande vuxenstöd och trygg studiemiljö.

Om din utbildning
Individuellt alternativ – Skola Praktik Arbete riktar sig till dig som är i behov av omfattande vuxenstöd och trygg studiemiljö. Du arbetar i en klass med 10 - 12 elever och har en skoldag från 8.45 till 13.30 utan håltimmar: På alla lektioner är det en pedagog och en elevassistent i klassrummet. För att du ska känna dig trygg har vi hemklassrum och vi äter alltid lunch tillsammans i vår egna del av skolans matsal.

Vi arbetar med praktik, studiebesök och du får pröva att starta ett eget företag med Ung Företagsamhet.

Hos oss får du arbeta i din egen takt och dina studier kan vara 1 – 4 år.

För att din skola ska fungera bra har vi nära kontakt med de vuxna som är viktiga i ditt liv.

Du läser de grundskoleämnen som behövs för att du skall kunna söka till annan utbildning.

  • Bild
  • Engelska
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Modersmål
  • So-ämnen (samhällskunskap, historia, religion, geografi) eftersom vi har en långsam studietakt läser vi ett so-ämne varje läsår.
  • Svenska
  • Svenska som andra språk

Praktik
Varje termin gör du praktik under två veckor för att pröva på arbetslivet.
Om du vill göra mer praktik finns den möjligheten.

Efter din utbildning
Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg.
Du kan söka vidare till nationellt program, annat introduktionsprogram, folkhögskola och vuxenutbildning. Om du vill börja arbeta efter skolan så hjälper vid dig att få kontakt med Arbetsförmedlingen.

Ansökan
Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt:

Karolina Möller
Rektor- individuellt alternativ
031-367 27 30, 072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se

Helena Bäck, antagningsansvarig: 070-272 33 95
helena.back@educ.goteborg.se