Individuellt alternativ, IMA

Du planerar din utbildning tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare. Tillsammans skapar ni en individuell studieplan som är skräddarsydd för dig.

Om din utbildning

Individuellt alternativ är en utbildning som utformas efter dina mål och dina behov. Du läser de grundskoleämnen du saknar betyg i, för att kunna gå vidare till annan utbildning, arbetslivet eller annan verksamhet.

Innehåll

På individuellt alternativ Bräckegymnasiet planerar du din utbildning tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare. Beroende på dina behov och önskemål skapar vi tillsammans en individuell studieplan som gör din utbildning tydlig. Din studieplan innehåller de grundskoleämnen som behövs om du ska söka till yrkesintroduktion (IMY), programinriktat individuellt val (IMV) eller till ett nationellt gymnasieprogram.

På individuellt alternativ Bräckegymnasiet kan vi erbjuda följande ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Idrott
 • Bild
 • Slöjd
 • Modersmål
 • Biologi

Praktik och andra insatser

Alla våra mentorer har utökat mentorskap för att hjälpa dig nå dina mål. För att du ska lyckas med dina studier så erbjuder vi motivationsstärkande insatser. Det kan till exempel vara praktik både på heltid och deltid, UF-företagande, arbete i träverkstad, individuellt riktade kurser som till exempel truckkurs. Andra motivationsinsatser kan vara idrottsaktiviteter efter skolan, tjejgrupper och spelkvällar. Bräckegymnasiets individuella alternativ har även klasser som arbetar med medveten och explicit undervisning i svenska som andraspråk (förstärkt svenska), där tyngdpunkten ligger på tydliga strukturer.

Längd

På individuellt alternativ Bräckegymnasiet arbetar du i din egen takt. Utbildningen är 1- 4 år beroende på dina mål och dina behov.

Efter din utbildning

Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, nationellt gymnasieprogram, folkhögskola, vuxenutbildning, till arbetslivet eller annan verksamhet.
Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Rektor
Karolina Möller
Tel: 072-553840
E-post: karolina.möller@educ.goteborg.se


Mottagningsansvarig
Ashraf Bahnam
Tel: 079- 062 53 57
E-post: ashraf.bahnam@educ.goteborg.se

Information för utskrift