IMA Profil Barnomsorg

En utbildning för dig som saknar behörighet från grundskolan, men vet att du vill jobba med barn.

Om din utbildning

Individuellt alternativ yrkespaket barnomsorg är en utbildning som framförallt syftar till att göra dig anställningsbar. Utbildningen förbereder dig för att arbeta inom förskola eller skola och riktar sig till dig som går på ett introduktionsprogram.

Innehåll

På yrkespaket barnomsorg läser du en kombination av gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att du kan söka jobb inom yrket. Vi erbjuder grundskolekurser i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och 500 gymnasiepoäng från barnskötarutbildningen.

Praktik

Du kommer att vara ute på en arbetsplats som en del av dina studier. Första året praktiserar du en period på hösten och en på våren och i år två praktiserar du regelbundet varje vecka. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet på arbetsplatsen för att bedöma dina kunskaper tillsammans med din handledare.

Längd

De flesta som läser yrkespaket barnomsorg studerar två år men ibland kan utbildningen bli längre.

Efter din utbildning

Efter godkänd utbildning får du ett gymnasieintyg och befattningen förskoleassistent. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Lärare
Ann-Sofie Halldin
Tel: 076-147 65 21
ann-sofie.halldin@educ.goteborg.se

Rektor
Karolina Möller
Tel: 072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se

Information för utskrift