IMA profil barnomsorg

En utbildning för dig som saknar behörighet från grundskolan, men vet att du vill jobba med barn.

Om din utbildning

Individuellt alternativ med profil barnomsorg är en utbildning som framförallt syftar till att göra dig anställningsbar. Utbildningen förbereder dig för att arbeta inom förskola eller skola och riktar sig till dig som går på ett introduktionsprogram.

Innehåll

På individuellt alternativ med profil barnomsorg läser du en kombination av gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att du kan söka jobb inom yrket. Vi erbjuder kurser i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och ämnen
som hör till yrket, till exempel kurser om barns lärande och utveckling.

Praktik och andra insatser

Du kommer att vara ute på en arbetsplats som en del av dina studier. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet på arbetsplatsen för att bedöma dina kunskaper tillsammans med din handledare. Alla våra mentorer har utökat mentorskap för att hjälpa dig nå dina mål.

Längd

De flesta som läser individuellt alternativ med profil barnomsorg går där i två år men ibland kan utbildningen vara längre.

Efter din utbildning

Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Rektor
Karolina Möller
Tel: 072-553840
E-post: karolina.möller@educ.goteborg.se

Mottagningssansvarig
Ashraf Bahnam
Tel: 079- 062 53 57
E-post: ashraf.bahnam@educ.goteborg.se

Lärare
Ann-Sofie Halldin
Tel: 076-147 65 21
E-post: ann-sofie.halldin@educ.goteborg.se

Information för utskrift