Individuellt alternativ, IMA

En utbildning för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet. På Bräckegymnasiet har vi tre varianter av Individuellt alternativ (IMA).

Om din utbildning

Individuellt alternativ är en utbildning som utformas efter dina mål och dina behov. Du läser grundskoleämnen för att kunna gå vidare till annan utbildning, arbetslivet eller annan verksamhet.

Innehåll

Individuellt alternativ är en utbildning för dig som vill bli behörig till en annan utbildning eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Du planerar din utbildning tillsammans med din mentor. Beroende på dina behov och önskemål skapar vi tillsammans en individuell studieplan som gör din utbildning tydlig.

På individuellt alternativ Bräckegymnasiet kan vi erbjuda följande ämnen:

 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Skolan erbjuder förutom grundskoleämnen: praktik, UF-företagande, arbete i träverkstad, individuellt riktade kurser som till exempel truckkurs, simundervisning och skapande verksamhet. 

Praktik och andra insatser

Du kan gå i praktikklass och då har du praktik tre dagar i veckan. Övriga dagar studerar du grundskoleämnen. Bräckegymnasiets individuella alternativ har även klasser som arbetar med medveten och explicit undervisning i svenska som andraspråk (förstärkt svenska), där tyngdpunkten ligger på tydliga strukturer.

Längd

På individuellt alternativ Bräckegymnasiet arbetar du i din egen takt. Utbildningen är 1- 4 år beroende på dina mål och dina behov.

Efter din utbildning

Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion (IMY), programinriktat val (IMV), nationellt program, folkhögskola, vuxenutbildning eller gå vidare till arbetslivet eller annan verksamhet. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera din framtid.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Slussamordnare
Cecilia Hackzell
Tel: 073-666 09 81
cecilia.hackzell@educ.goteborg.se

Rektor
Karolina Möller
Tel: 072-553 84 80
karolina.moller@educ.goteborg.se