På bilden syns två elever som arbetar med golvläggning och texten "Branschskola för golvläggare"

Branschskola för golvläggare

Gymnasieskolor med yrkesprogram och kommunernas vuxenutbildning kan erbjuda utbildning inom fler områden med hjälp av branschskolor. På branschskolan får eleven läsa de ämnen den egna skolan inte kan erbjuda. På Bräckegymnasiet är vi branschskola för golvläggning.

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning under delar av elevernas yrkesutbildning. De är utvalda av Skolverket utifrån att de kan erbjuda utbildning inom yrkesämnen på gymnasial nivå som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det är yrkesämnen som gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning inte har möjlighet att erbjuda på den egna skolan.

På Bräckegymnasiet får du lära dig de grundläggande kunskaperna inom golvläggning. Vi har en fullt utrustad verkstad på skolan med olika golvytor och bås där eleverna övar på olika golvmaterial och olika typer av rum. Tex parkett, plastmatta, linoleum, våtrumsmatta, golvslipning m.m.


För mer information till dig som rektor eller huvudman, läs på Skolverkets hemsida.

Länk till skolverkets sida om branschskolor: https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/forsoksverksamhet-gymn/erbjud-yrkesutbildning-via-branschskolor

Vill du veta mer om vår branschskola och hur du går till väga för att anmäla intresse? Ta kontakt med Nicklas via kontaktuppgifterna nedan.

Nicklas Nuland
tel 0702-25 01 90
e-post nicklas.nuland@educ.goteborg.se

Ansvarig rektor för vår branschskola golv är Malin Sandgren