Ledighet och frånvaro Bygg


Så här sjukanmäler dig och så hanterar skolan frånvaro och ledigheter.

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras före skoldagens början varje dag som du är sjuk. Det gör du via V-klass eller på telefon: 070-576 47 73. Är du på APL ska du också kontakta din APL-plats. Är du under 18 år ska vårdnadshavare göra sjukanmälan. 

Hög frånvaro
Hög frånvaro kan innebära risk att inte bli godkänd i pågående kurser och i förlängningen att du inte får din yrkesexamen och inte heller den yrkeskompetens som krävs för en anställning efter avslutad utbildning. Frånvaro kan också innebära att CSN drar in studiebidraget (se nedan)

Vårdnadshavare och frånvaro
Som vårdnadshavare kan du på Vklass ta del av ditt barns samlade frånvaro till han/hon fyllt 18 år. Om eleven godkänner det, kan du ha tillgång till Vklass även därefter. Ladda ner Vklass-appen för enkel åtkomst i din mobil.

Extra ledighet
När det gäller ledighet utöver skolloven har Bräckegymnasiet en restriktiv hållning. Om du av någon anledning är tvingad att ta ledigt använd blanketten nedan.