Inriktningar på Bygg- och anläggningsprogrammet


Vill du ha ett självständigt yrke där du är efterfrågad på arbetsmarknaden? Då är Bräckegymnasiets bygg- och anläggningsprogram ett bra val för dig. Första året får du prova alla olika inriktningar och sen väljer du om du vill bli anläggare, snickare, murare, målare, golvläggare eller plåtslagare.

Bräckegymnasiet är ett av Sveriges största gymnasium för dig som vill jobba inom byggsektorn. Hos oss finns enbart legitimerade lärare med lång yrkeserfarenhet och vi har ett väletablerat nätverk med över 200 praktikföretag. Vi bygger yrkesstolthet. Varje dag.

Första året läser du teoretiska ämnen halva tiden och lär dig grunderna i yrket i våra verkstäder resterande tid. Från årskurs 2 görs den praktiska delen på APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på ett byggföretag, och eftersom hälften av utbildningen sker genom praktik är också vår utbildning en lärlingsutbildning.

Bräckegymnasiet är rekommenderat av Byggbranschens yrkesnämnd, BYN, för att våra utbildningar håller så hög kvalitet. Vi samarbetar med många olika företag, både små och stora. Vi visar dig hur du bygger rationellt, säkert och miljömässigt för att leverera ett jobb du kan vara stolt över. Du får också lära dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser, där vi samtidigt lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor som en del i utbildningen.

När du är klar, kan du välja att börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera om du väljer vår högskoleförberedande inriktning Byggnadssnickare inriktning arkitekt & ingenjör.

Läs mer om våra inriktningar genom att klicka på länken för respektive yrke!