Foto: Lo Birgersson

Yrkespraktik (APL)

En stor del av byggutbildningen på Bräckegymnasiet sker genom praktik på arbetsplatser i Göteborgsområdet. Här samarbetar med stora företag som till exempel NCC, ByggnadsAB Tornstaden, Veidekke Entreprenad AB, SKANSKA och Tuve Bygg AB. Vi har även avtal med mindre företag där du kan göra praktik eller APL – arbetsplatsförlagt lärande.

Bräckegymnasiet har ett stort kontaktnät inom byggsektorn. Vi garanterar att du får en praktik som håller hög kvalitet.

Det är viktigt att alla får prova på vad som passar, en del trivs på större företag, en del på mindre. De som har egna kontakter med företag och själva vill ordna praktikplats får gärna göra det.

Praktiken ger dig möjlighet att visa dina kunskaper och färdigheter. Den lärare eleven har i yrkesämnen gör regelbundna praktikbesök för att följa upp hur ditt kunnande och dina färdigheter utvecklas. En skriftlig och muntlig bedömnings görs vid så kallade trepartssamtal där eleven, praktikhandledaren och läraren deltar. Praktiken leder ofta till en anställning på det företag du gjort APL.