Foto: Anna Holm På bilden syns några olika verktyg

Vad händer i verkstan?

På den här sidan kan du se lite exempel på vad som pågår i skolans verkstäder just nu!

Anläggning:

På Stora Holm förbereder våra anläggningselever i åk 2 för plattläggning. Anläggare och maskinförare jobbar med allt ifrån vägarbeten, asfaltering, planteringar och stensättning.
Syntolkning av bilderna: På bilderna syns elever i utomhusmiljö. Eleverna utför sitt jobb från en en grävmaskin, krattar och lägger sten.

Plåtverkstan:

I plåtverkstaden övar våra åk 1 elever på att göra lådor. Nu när eleverna kommit en bit gör dom bl.a. asklådor till våra murarelevers spiskurs i ett ämnesövergripande samarbete.
På bilderna syns Elsa som bockar plåt och sen sammanfogar med punktsvets och hörnfals. Därefter kläms plåten ihop för att jämna till kanterna.


Syntolkning: På bilderna syns en elev som bockar plåt vid en maskin och hamrar plåt.

Murarverkstan:

Varje år gör våra murarelever i åk 3 en 4-veckors kurs i att mura en öppen spis. Idag fick vi följa med på kursens första dag och steg-nämligen rivning av de gamla spisarna. Detta är en viktig del av utbildningen då det ger eleverna möjlighet att se hur de är konstruerade innan de själva ska påbörja sitt bygge. Vi kommer följa eleverna och göra ett återbesök när deras spisar börjar ta form.
På bilderna syns en elev och en lärare som river en gammal spis. I förgrunden står en skottkärra. Foto: Anna Holm

På bilderna nedan ser ni vad som hände vecka 2 av spiskursen. Själva eldstaden börjar ta form och snart ska rökkåpan muras.
På bilden syns en elev och en lärare som arbetar med att mura spisen. Foto: Anna Holm


Spisen är färdigmurad och den sista veckan på spiskursen får eleverna lära sig att tillverka stuckatur av gips som de sedan dekorerar spisen med. Lasse lär ut hur man gör en stuckaturlist med hjälp av en reliefmall. Detta är en gammal teknik som inte är så vanlig idag, men väldigt användbar!