Foto: BG

Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Här kan du och din vårdnadshavare kommunicera och få information kring skolgången.

På Hjärntorget ser du:

  • schema
  • närvaro
  • kurser
  • betyg
  • studieplaner
  • information från lärarna

När du börjar ditt första år, får du ett personligt användarnamn och lösenord som du använder på Hjärntorget under hela din utbildning.

Vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare har möjlighet att skapa dig en helhetsbild av ditt barns skolgång på Hjärntorget. Du går till www.hjarntorget.goteborg.se och loggar in med bank-id. Om du inte har bank-id behöver du kontakta skolan för att få en inloggning.

På Hjärntorget kan du följa ditt barns arbete i skolan, se närvaro och schema, frånvaroanmäla ditt barn och ha kontakt med personalen.

Mer information om vårdnadshavarkonto finns här: Hjärntorget.

Filer