Exempel på scheman

Läsåret är uppdelat i teoretiska och praktiska perioder om fyra veckor som alternerar. Under första året är den praktiska delen av utbildningen förlagd till våra verkstäder, medan den förlagd till företag under andra och tredje året. Under praktikperioderna år två och tre, arbetar du alla vardagar mellan 07:00 och 16:00. Nedan hittar du exempel på hur ett teorischema kan se ut för de olika åren. Du ser även ett exempel på hur ett verkstadsschema för år ett kan se ut.