Foto: Nicklas Nuland På bilden syns elever som lägger golv i skolans golvverkstad
Golvutbildningen fortsätter med slätläggning där eleverna börjar med att träna på tätpassning dvs skära mattan tätt mot golvsockeln. Ytterligare en grupp fortsätter med våtrumskursen i sina våtrumsbås med att lägga våtrumsmatta med uppvik.
Foto: Simon Larsson
Snickarlärare Johan pratar med elev Marcus under sändningen av vårt digitala öppet hus den 19 januari. Alla intervjuer och filmer finns på vår youtubekanal!
Foto: Oscar årskurs 3 På bilden syns en elev som arbetar med underhåll av skidbacke
Hur har våra anläggare det på vintern? Här kommer ett smakprov från Oscar i åk 3 som denna delen av året har APL som snöläggare i Stöten. ”Vi håller på med allmänt underhåll av anläggningen, ser till att snön är rätt packad och drar ledningar där det behövs” Tack Oscar för bilderna!
Foto: Jari Oinonen
Bild på en av våra elever under uttagningen till yrkes-SM i plåt den 26 januari
Våra elever i mureri åk 3 håller just nu på med kursen Spisar och skorstenar. Här arbetar Oscar och Ari med eldstaden och kupan. På den sista bilden muras spjället in.
Säkerhetstänk är av största vikt ute på ett bygge. Våra elever genomgår flera olika behörighetskurser under sin utbildning hos oss. Här är en bild från genomförd liftutbildning för åk 3.
Foto: Anna Holm
Elever jobbar i murarverkstan
Foto: Anna Holm
I verkstan använder vi skyddshjälm! På bilden syns tre hjälmar som hänger i murverkstaden. Bild från Mur- och betongverkstan.
Foto: Sophia Forsberg
Lärarna på Bräckegymnasiet får brandskyddsutbildning.
Foto: Thore Lundqvist
Vägbygge i Angered. På bilden syns en grävmaskin i utkanten av en skog.
Foto: Anna Holm
En uppehållsyta på plan 2. På bilden syns bänkar, bord och skåp.
Foto: Anna Holm
Ingången till skolans uppehållsrum. På bilden syns en lapp med öppettider och två elever som spelar biljard.
Foto: Björn Gudmundson
Tre elever gör praktik och arbetar här med asfaltering.
Foto: Sophia Forsberg
Lärare och maskiner för markanläggning på öppet hus november 2019
Foto: Sophia Forsberg
Elever visar upp golvverkstan under öppet hus november 2019
Foto: Thore Lundqvist
Elev kör grävmaskin
Foto: Peter Malmstedt
Bräckegymnasiets tre rektorer; Karolina Möller, Benny Olausson och Malin Sandgren.
Foto: Anna Holm
Vepa med skolans motto "Vi bygger yrkesstolthet" monteras på skolans fasad.