Logotyp för branschrekommenderad skola

Rekommenderad av branschen

Bräckegymnasiet är en branschrekommenderad skola. BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd, anser utifrån sina kvalitetskriterier, att skolans bygg- och anläggningsprogram håller en mycket hög nivå.