Studie- och yrkesvägledning

Bräckegymnasiet har studievägledare som hjälper dig att besluta om olika val i din utbildning.

Studievägledaren på bygg- och anläggning heter Eva-Lena Sahlberg. På introduktionprogrammen jobbar Tarja Dawidsson och Eiemi Al Osachi. De hjälper dig att ta reda på vad du vill och vad du behöver ha för kunskaper för att utbilda dig vidare.