Elev skriver på whiteboard Foto: Marie Ullnert

Om skolan

På Bräckegymnasiet finns alla möjligheter för dig som vill arbeta inom byggbranschen. Vi erbjuder yrkesexamen inom 10 områden, högskoleförberedande yrkesexamen, husbyggnad med inriktning mot ingenjör eller arkitekt, introduktionsprogram samt validering och vuxenutbildning inom byggsektorn. Hos oss finns ett yrkeskunnande och engagemang som leder rätt ut i arbetslivet. Vi bygger yrkesstolthet.

Bräckegymnasiet kombinerar teori och praktik i nära samarbete med etablerade företag i byggbranschen. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), praktiken, innebär att du får upp till hälften av din utbildning på ett byggföretag där du får känna på hur arbetet är i vardagen.

För att ge dig bästa möjliga förberedelse inför yrkeslivet, har Bräckegymnasiet legitimerade lärare med lång yrkeserfarenhet och ett väletablerat nätverk med över 200 praktikföretag som delar med sig av sina kunskaper.

Vi har små klasser vilket ger en hög lärartäthet och större chans till individualisering, hjälp och studiero.