Foto: Mikael Karlsson

Skolledning

Kontaktuppgifter till rektor och utbildningsledare

Mikael Karlsson (MIK)
Rektor
031-367 27 27
073-800 06 06
mikael.karlsson@educ.goteborg.se

Morgan Karlsson (MOK)
Utbildningsledare
070-226 77 04
morgan.karlsson@educ.goteborg.se