Foto: Tore Lundqvist

Lärare

Kontaktuppgifter till lärarna

Peter Carlsson (PCA)
bygginstruktör
070-566 69 27
peter.karlsson@educ.goteborg.se

Bertil Jacobsen (BEJA)
bygginstruktör
072-855 33 11
bertil.jacobsen@educ.goteborg.se

Michael Lind (MIL)
betong
070-260 58 25
michael.lind@educ.goteborg.se

Tore Lundqvist (TOL)
maskinförare
070-618 09 43
tore.lundqvist@educ.goteborg.se

Göte Nelander (GÖN)
bygginstruktör
072-856 51 06
gote.nelander@educ.goteborg.se

Peter Skog (PES)
byggnadsträ
072-575 76 96
peter.skoog@educ.goteborg.se

Thomas Spångberg (TSP)
anläggningsmaskin
072-246 19 82
thomas.spangberg@educ.goteborg.se