Studie- och yrkesvägledare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare (SYV) för Individuellt alternativ (IMA och ESA)

Jürgen Martens
Studie- och yrkesvägledare
031-367 30 51,  Mobil: 073-069 95 51
jurgen.martens@educ.goteborg.se

Eva-Lena Sahlberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 031-367 30 82, Mobil: 076-118 35 60
eva-lena.sahlberg@educ.goteborg.se