Foto: Peter Malmstedt

Hillevi Sjöstedt-Lindkvist
Rektor för
bygg och anläggning samt byggnadssnickare inriktning mot arkitekt och ingenjör
031-367 27 07, 070-785 04 18
hillevi.sjostedt.lindkvist@educ.goteborg.se

Benny Olausson
Rektor för bygg och anläggning
031-367 27 06, 072-221 01 23
benny.olausson@educ.goteborg.se

Zeljka Simunovic
Chef för administration och service
031-367 27 02
070-259 19 09
zeljka.simunovic@educ.goteborg.se

Här hittar du skolledningen på introduktionsprogrammen.