Foto: Peter Malmstedt

Zeljka Simunovic
Chef för administration och service
031-367 27 02
070-259 19 09
zeljka.simunovic@educ.goteborg.se

Sophia Forsberg
Ekonomiadministratör
031-367 27 05
070-258 26 94
sophia.forsberg@educ.goteborg.se

Thèrése Olsson Nyman
Elev- och personaladministratör
031-367 27 03
070-369 82 19
therese.olsson.nyman@educ.goteborg.se

Maria Simon
schemaläggare/ internationell samordnare
0739-703809
maria.simon@educ.goteborg.se