Foto: Peter Malmstedt

Studie- och yrkesvägledare

Här finns kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare.

Eiemi Al Osachi
Studie- och yrkesvägledare
072-855 49 96
eiemi.alosachi@educ.goteborg.se

Tarja Dawidson
Studie- och yrkesvägledare
031-367 30 58, 073-069 95 58
tarja.dawidson@educ.goteborg.se