Lokaler

Här finns kontaktuppgifter till oss som har hand om lokalerna.

Lars Martinsson
Servicechef
070- 676 34 88
lars.martinsson@educ.goteborg.se

Sinclair Acaro
Vaktmästare
072- 716 51 86
sinclair.acaro@educ.goteborg.se

Griselda Andersson
Lokalvårdare
072- 571 37 11
griselda.andersson@educ.goteborg.se