Lena Zettergren
Elev- och personaladministratör
031-367 27 33, 072-7294880
lena.zettergren@educ.goteborg.se

Monika Hero Fredholm
Beställare, skolassistent
070-316 53 39
monika.hero.fredholm@educ.goteborg.se

Expeditionen på Introduktionsprogrammet har öppet måndag till fredag             09:00-14:00 med undantag för lunch.

Besöksadress: Diagonalen 6, Hus Äran, plan 2