Elevservice

Här kommer du i kontakt med oss i elevservice.

Ajsa Dzeko
Skolassistent
072-554 30 67
ajsa.dzeko@educ.goteborg.se

Monika Hero Fredholm
Beställare, skolassistent
070-316 53 39
monika.hero.fredholm@educ.goteborg.se

Hasan Soydan (Tjänstledig)
Skolvärd
072-856 55 79
ozgun.soydan@educ.goteborg.se

Harman Amin
Skolvärd
072-856 54 45
harman.amin@educ.goteborg.se

Reza Ghorbani
Skolvärd
072-856 55 79
mohammad.reza.ghorbani@educ.goteborg.se

Tebin Berznji
Skolvärd
070-338 79 22
tebin.hussein@educ.goteborg.se

Sofia Johansson
Elevassistent
070-603 41 99
sofia.johansson@educ.goteborg.se

Ida Hogedal
Elevassistent
070-235 19 63
ida.hogedal@educ.goteborg.se

Hassan Toosi
Elevassistent
072-255 70 04
hassan.toosi@educ.goteborg.se